Pålogging

Publisert 18. sep. 2017 09:42

Viss du får logga deg på det gamle systemet, men ikkje i den nye prosjektkatalogen, kan du prøve å setje eit nytt passord ved å klikke på "Endre passord"-lenkja som du får øvst til høgre i "Min forskerprofil" i det gamle systemet under menypunktet "Forskere". Passordet må ha minst seks teikn.

Publisert 18. sep. 2017 09:39

I ein overgangsfase må du logge deg på både Prosjektkatalogen og dagens Cristin (forskingsresultat m.m.) Brukarnamn og passord vil vere det same båe stader. Vi jobbar med å gjere overgangsfasen så kort som mogleg.

Publisert 18. sep. 2017 09:38

Den lokale superbrukaren frå institusjonen din har høve til å søke opp brukarnamnet ditt i Cristin, og superbrukaren kan òg gi deg nytt passord.

Publisert 18. sep. 2017 09:37

For å logge inn i Cristin må du vere oppretta som brukar, og institusjonen din må vere ein Cristin-institusjon. Det er institusjonen din som melder inn ein brukar og angir kven som skal ha tilgang til å registrere i Cristin. Ta kontakt med superbrukaren frå institusjonen din viss du har grunn til å tru at du ikkje er registrert.