Eg står med tilknyting til ein institusjon eg ikkje jobbar ved

Ta kontakt med lokal superbrukar ved institusjonen du feilaktig har tilknyting til og be dei setje ein sluttdato på tilsetjinga di. For institusjonar som har automatisk overføring av stad- og persondata til Cristin, må sluttdato setjast i løns- og personalsystemet. For alle andre institusjonar setjast sluttdato i Cristin.

Publisert 18. sep. 2017 09:44 - Sist endret 30. okt. 2017 13:18