Eg har endra namn

Det er tre stader namnet må endrast i Cristin:

  • Administrasjon > Person/bruker/ansettelser  superbrukar har høve til å endre namn. Det er dette namnet som står på profilsida di.
  • Forskningsresultater/NVI > Mitt forfatternavn  dette har du og den lokale superbrukaren din tilgang til å endre. "Mitt forfatternavn" styrer kva for namn som kjem opp ved registrering av ein publikasjon.
  • Tabellen «Bruker» i databasen tilknytta pålogging  Dette namnet vil du sjå over venstremenyen når du er pålogga Cristin. Dette namnet må endrast av utviklar hos Cristin. Superbrukar frå institusjonen din tar kontakt med Cristin.
Publisert 18. sep. 2017 09:45 - Sist endret 30. okt. 2017 13:18