Administrasjon

Publisert 18. sep. 2017 09:45

Det er tre stader namnet må endrast i Cristin:

Publisert 18. sep. 2017 09:44

Ta kontakt med lokal superbrukar ved institusjonen du feilaktig har tilknyting til og be dei setje ein sluttdato på tilsetjinga di. For institusjonar som har automatisk overføring av stad- og persondata til Cristin, må sluttdato setjast i løns- og personalsystemet. For alle andre institusjonar setjast sluttdato i Cristin.

Publisert 18. sep. 2017 09:43

Årsaka til dette kan vere at du er oppført som brukar ved to forskjellige institusjonar. Ta kontakt med superbrukaren frå institusjonen din slik at dei kan følgje dette opp med Cristin.