Administrasjon

Publisert 18. sep. 2017 09:44

Ta kontakt med lokal superbrukar ved institusjonen du feilaktig har tilknyting til og be dei setje ein sluttdato på tilsetjinga di. For institusjonar som har automatisk overføring av stad- og persondata til Cristin, må sluttdato setjast i løns- og personalsystemet. For alle andre institusjonar setjast sluttdato i Cristin.