Spørsmål og svar

Registrere/redigere

Kategoriar i Cristin, rapportering til Forskingsrådet, adressering i publikasjonar m.m.

Pålogging

Gløymd passord, feilmelding når du loggar på m.m.

Administrasjon

Endringar i personopplysingar

Generelt

Bruk av personnummer i Cristin, min kontaktperson m.m.