Oppsummering om NVI-rapportering fra Oppstartseminar

Den nye NVI-rapporteringsinstruksen for 2017-publikasjoner er lagt ut på vår nettside.

Viktige momenter i årets finner du i presentasjonen jeg holdt – her er en meget kort oppsummering:

Instruksendringer

  1. Medisinske study protocol og case reports kan hovedsaklig ikke rapporteres.
  2. Nytt særtilfelle for seriepublikasjon som har både ISBN/ISSN: For seriepublikasjoner regnes som hovedregel* den overordnete ISSN-tittelen som publiseringskanal (ikke utgiveren).
    *) Men en publikasjon som har både ISBN og ISSN, men der ISSN-serien ikke er vurdert i kanalregisteret på rapporteringstidspunktet, kan rapporteres som en ISBN-publikasjon. Utgiver må være godkjent i kanalregisteret. Slike ISSN-serier skal nomineres i kanalregisteret.

NB: Vi jobber med å lage en teknisk løsning i Cristin for å fange opp disse særtilfellene som kandidater til NVI-kontroll.

 

Oppdatering av dagens Cristin-system i november

I november skal vi sette i produksjon en oppdatering av Cristin-systemet. Den versjonen vil ha med følgende endringer:

  • Fange opp antologikapitler med ISSN som ikke er vurdert og som er utgitt på godkjent forlag som kandidat til rapportering
  • Det blir lettere å registrere bokkapittel knyttet til riktig bok (tar med årstall i boksøket).
  • Fagfelt på bøker/bokkapitler obligatorisk felt. Vi lager ryddelister for allerede registrerte 2017-antologikapitler og monografier som mangler fagfelt
  • Import sperres til at bare import-teamet i Cristin har tilgang. Vi styrker på den måten datakvaliteten og motvirker feilregistrering og ping-pong publikasjoner.

 

Sjekkliste for publiseringskanaler som ikke er på nivå i kanalregisteret

Vi har nettopp lagt ut to sjekklister på vår nettside som dere kan benytte for å finne ut om det er publiseringskanaler som bør nomineres til NSD innen fristen 30.11.17.

OBS: Nye forslag til publiseringskanaler nomineres på nettsiden til NSD.

Mer informasjon om sjekklistene/ryddelistene som kommer i løpet av rapporteringsperioden finner du på vår nettside

 

Nivå 2-nominering til Det nasjonale publiseringsutvalget (NPI) 

I forrige uke hadde fagorganenes frist for å levere forslag til endringer av nivå2 i sine fagfelt til Det nasjonale publiseringsutvalget (DNP).

Nomineringene er nå tilgjengelig under hvert fagfelt på arkfanen Nomineringer på nettstedet til NPI.

Presentasjonen fra Vidar Røeggen gir en nærmere beskrivelse av løsningen som er laget.

Publisert 27. okt. 2017 09:38 - Sist endret 7. des. 2017 12:57