Melde om feil og mangler

Cristin har autoritetsregistre og informasjonslister basert på unike kodeverk. Registrene har ulike aktører som er ansvarlige for å sikre korrekt informasjon. Her finner du informasjon om hvordan du skal melde i fra om feil eller mangler.

Personer

Register over personer som er registrert i Cristin, både aktive medlemmer og personnavn

Institusjoner

Register over medlemsinstitusjoner og andre nasjonale og internasjonale organisasjoner, institusjoner, land og hovedsteder.

Publikasjonskanaler

Register over tidsskrift, forlag og serier. Inneholder alle utgivere som gir uttelling i NVI-rapporteringen

NVI-publikasjoner

Publikasjoner som har vært innrapportert i forbindelse med NVI-rapportering