Medlemsinstitusjoner

Cristin har pr 1.1.2017 138 medlemsinstitusjoner.

Oversikt over lokale superbrukere

Hver institusjon har sin Cristin-superbruker som kan hjelpe tilsatte ved sin institusjon ved spørsmål om Cristin.

Liste over medlemsinstitusjoner

Medlemsinstitusjonene er fordelt på tre sektorer: Universiteter og høgskoler (UH), helseforetak og forskningsinstitutter.