DUCT: Nye datakilder, forbedret OA-kilde m.m.

Det har skjedd mye med tanke på gjenbruk og beriking av data fra Cristin gjennom DUCT. Under følger en kort oppsummering av de viktigste nyhetene.

Siteringer i DUCT

I samarbeid med Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) har vi lastet inn siteringstall fra Web of Science til DUCT. Disse er nå tilgjengelig for analyse i nye datakilder i DUCT (se under).

Forbedret informasjon om Open Access med Unpaywall

Unpaywall er en database med nærmere 30 millioner åpne artikler. Unpaywall høster data fra over 50 000 tidsskrifter og arkiver verden over, og er blant de mest brukte kildene til informasjon om åpen tilgang internasjonalt. Deres klassifiseringer, sammen med bakgrunnsdata er nå tilgjengelig i DUCT, koblet direkte mot Cristin. 

Bedre integrasjon med forbedrede DOI’er

Vi har identifisert, og lagt til i overkant av 20.000 manglende doi’er i Cristin – de aller fleste vitenskapelige, nvi-rapporterte publikasjoner. Dette forbedrer blant annet integrasjonen mellom Cristin og andre bibliometriske databaser. 

Nye datakilder for resultater

Vi har lansert to nye sett med kilder som på sikt kommer til å ta over for alle dagens resultatkilder. I de nye kildene får du tilgang til informasjon om alle resultater i Cristin, uavhengig av kategori og hvilke variabler du ønsker å analysere. Vi mottar ofte spørsmål om når de ulike datakildene som ligger til grunn for alle rapporter i DUCT skal brukes. Det har skapt en del forvirring at ulike kilder kan gi tilsynelatende ulike svar. I tillegg er det stor overlapp mellom mange av kildene for resultater.

Abonner på vår DUCT-nyhetsfeed

Vi kommer i fremtiden til å informere om endringer og nyvinninger i DUCT på våre nettsider. Vi anbefaler alle interesserte å abonnere på vår nyhetsfeed for å holde deg oppdatert.

 

Publisert 17. nov. 2020 12:27 - Sist endret 6. apr. 2021 15:44