DUCT

Ved hjelp av DUCT kan du hente ut data fra Cristin, bearbeide dem og sammenligne på tvers av institusjonene, filtrere på år, kjønn m.m. Tableau er et visnings- og analyseverktøy. Data Ut fra Cristin via Tableau (=DUCT).