Dokumentasjon

Detaljerte beskrivelser av system og tjenester.

Web service

WebService-tjenesten er et eldre API som i dag brukes for å hente ut resultater knyttet til person. Tjenesten skal fases ut i løpet av de kommende 2 årene, og det blir ikke gjort endringer i eller forbedringer av dette APIet i løpet av denne perioden.

REST API

REST API er er nyutviklet API som er tilpasset den nye versjonen av Cristin-systemet. Det henter informasjon rett fra basen, noe som sikrer at informasjonen som hentes er oppdatert.

Automatisk overføring av sted- og persondata (xml)

Beskrivelse av xml-skjema for oversending av sted- og persondata til Cristin

Filoverføring for sted- og persondata

Beskrivelse av filsykroniseringstjenesten for automatisk oversending av sted- og persondata (UiO)