Prosjekter

Innhold - felles

 • Start og sluttdato
 • Ansvarlig institusjon
 • Prosjektleder
 • Deltakere
 • Beskrivelser (prosjekt/metode)
 • Andre tilknyttede prosjekter
 • Resultater (publikasjoner ++)
 • Formidlingsaktivitet
 • Finansiører

Helseforskningsprosjekter - tilleggsinformasjon

 • Andre forskningsansvarlige institusjoner
 • HRCS-koder (Health Research Classification System)
 • Helseprosjekttype (eks. Legemiddelutprøving)
 • Prosjektfase