Om videreutviklingen av Cristin

Fremtidens Cristin-system

Cristin består av en felles, nasjonal database og et web-grensesnitt. Brukergrensesnittet skal flyttes over på en ny teknologi og få nytt design.

Målet er

  • enklere registrering og gjenbruk av informasjon, på nettsider og i andre systemer
  • enklere og raskere søk
  • et mer moderne utseende
  • et mer stabilt og raskere system

Overgangen fra gammelt til nytt

Systemet flyttes bit for bit, og det gamle og det nye systemet vil eksistere side om side i en periode.

For deg som bruker Cristin betyr det i første omgang at noe informasjon må registreres i det gamle grensesnittet selv om du kan se informasjonen i det nye.

For at du som bruker systemet skal få se det nye systemet så raskt som mulig, blir utviklingen delt opp i ulike leveranser som tar for seg ulike deler av systemet. Disse delene vil gradvis få mer og mer funksjonalitet inntil dagens system er helt erstattet.

Informasjon som er lagret i det eksisterende Cristin-systemet er lagret i databasen og vil ikke forsvinne, selv om det kanskje ikke vises i de første versjonene av det nye systemet.

Status 2018

Første leveranse i videreutviklingen inneholder nye visningssider for resultater, prosjekter og personer, og ny søkefunksjonalitet.

NVI-rapportering i 2018

NVI-rapporteringen i 2018 (for 2017-publikasjoner) blir gjennomført i det eksisterende systemet.