CRIStin versjon 1.0.31 - releasedato 04.01.2017

Modul

Nyheter/endringer

Forskningsresultater Postnummersøket er flyttet øverst i søkeskjemaet, og er også tilstede i enkelt søk. 
  EU og Forskningsrådet er flyttet øverst i listen over finansieringskilder og listen er nå alfabetisert både på norsk og engelsk.
  Ved registrering av bøker og bokkapitler er det lagt til et felt for å registrere NPI-fagfelt. Fagfeltoversikten er hentet fra NPI-nettstedet: https://npi.nsd.no/fagfeltoversikt
 

Tekstendringer:

  • Kategoribenevnelser (norsk og engelsk versjon)
    • Scientific chapter > Chapter
    • Vitenskapelig antologi/Conference proceedings > Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
    • Academic chapter/article/Conference proceeding > Academic chapter/article/Conference paper
    • Artikkel i fag- og bransjetidsskrift > Fagartikkel
  • Endring av engelsk tekst på siden for opplasting av fulltekst

 

Publisert 11. jan. 2017 13:47 - Sist endret 13. juni 2017 10:11