CRIStin versjon 2.5

Tjenester

Nyheter/endringer

Prosjektkatalogen Det er nå kun mulig å registrere én ansvarlig institusjon
  Rollen til prosjektdeltakerne ligger på institusjonstilknytningen (en prosjektdeltaker kan ha flere roller)
  Ny rolle: "Lokalt ansvarlig"
  "Ansvalig enhet" heter nå "prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet"
Publisert 15. des. 2015 15:09 - Sist endret 13. juni 2017 10:11