CRIStin versjon 2.0

Tjenester

Nyheter/endringer

Prosjektkatalogen Ny prosjektkatalog er lansert og erstatter gamle prosjektkatalogen i CRIStin1.0. Den nye prosjektkatalogen har fått et helt ny grafisk layout og interaksjonsdesign
  Forbedret søk på prosjekter med mulighet for søk på tittel, CRIStin prosjekt-id, finansiørens prosjektkode, prosjektdeltaker og mye mer
  Krav om at prosjektet må oppfylle en viss standard før det kan publiseres
  Mulighet for å avpublisere eller publisere et allerede registrert prosjekt
  Forbedret mulighet for å knytte publikasjoner til et prosjekt
  Forbedret mulighet for å søke opp og registrere prosjektleder og deltaker. Bedre mulighet for å registrere institusjonstilknytning på deltakere
  HTML-editor for avansert redigering av prosjektbeskrivelse, sammendrag osv.
  Mulighet for å knytte andre prosjekter til eget prosjekt
  «Min side» med oversikt over egne persondata og mulighet for å endre passord
  «Mine prosjekter» med oversikt over prosjekter jeg leder, deltar i eller administrerer
  Full lenking for personer og publikasjoner mot CRIStin 1.0
Sikkerhet Forbedret sikkerhet ved pålogging
Feide «Single Sign On» med FEIDE mellom CRIStin 1.0 og CRIStin 2.0

 

Publisert 16. juni 2014 14:51 - Sist endret 13. juni 2017 10:11