CRIStin versjon 1.0.23 - releasedato 19.12.2014

Modul

Nyheter/endringer

Forskningsresultater Låsing av bøker for kategorien "Antologi", hvis det finnes et rapportert kapittel knyttet til boken. Følgende blir låst i boken: forlag, ISBN og årstall
  En feil knyttet til publikasjoner som har blitt kontrollert/godkjent og som har blitt satt til in-press er nå løst. Publikasjoner som er kontrollert/godkjent mister nå dette stempelet hvis publikasjoner blir satt til status "in-press"
Rapporter NVI-kontrolldatarapporten har fått et nytt filnavn ved nedlastning. Filnavnet vil nå inneholde følgende: institusjonsakronym, institusjonskode, dato og klokkeslett for nelastning.
  NVI-kontrolldatafilen er blitt oppdatert slik at publikasjoner importert fra SCOPUS blir merket med kildekode fra SCOPUS i kolonne G.
Sikkerhet Når passord settes i CRIStin-applikasjonen er kravet nå 6 tegn. Årsak til endringen er å justere kravet slik at det samsvarer med Prosjektkatalogen som krever 6 tegn. Denne endringen har ingen betydning for Feide, eksisterende passord eller de som settes ved automatisk overføring. 
Prosjekter Feil knyttet til modullenke i CRIStin 1.0 hvor siden "dummy-prosjekt" er nå rettet. Denne siden vil nå ikke vises lenger.
Overføringsarkivet for Open Access-publikasjoner CRIStin har oppgradert dagens løsning til SWORD II protokollen. I første fase er tjenesten nå utvidet slik at et dokument som lastes opp deles av alle dokumenteiere. 

 

Publisert 22. des. 2014 12:44 - Sist endret 13. juni 2017 10:11