Fremdrift i videreutviklingen

Fremdriftsplan

Fase 2:

  • Oppretting av resultater i nye visningssider
  • Redigering av resultater i nye visningssider
  • Opplasting av fulltekst i nye visningssider
  • Tjeneste for å hente resultater via REST API

2018 - 4. kvartal *

Fase 3:

  • Kontroll av vitenskapelige publikasjoner for NVI-rapportering
2019

* Det kan hende at det som utvikles i fase 2 ikke settes i produksjon før etter at fase 3 er ferdig. Dette avgjøres i løpet av fase 2.

Levert til nå

Nytt søk og nye visningssider 2018 - 1. kvartal
Ny versjon av prosjektkatalog, tilpasset REK-kobling 2017 - 2. kvartal
Kobling mellom REK-søknadsskjema og Cristin 2017 - 1. kvartal
Prosjektinformasjon til datasett  registrert hos NSD 2016 - 4. kvartal
Ny tjeneste for datautlevering (API) 2016 - 2. kvartal
Forbedringer i helseversjonen 2016 - 1. kvartal
Helseversjonen av prosjektkatalogen 2015 - 3. kvartal
Ny prosjektkatalog 2014 - 2. kvartal
Publikasjonsdata til prosjektrapportering hos Forskningsrådet 2013 - 1. kvartal