Fremdrift i videreutviklingen

Fremdriftsplan

Fase 2:

 • Registrering av resultater i nye visningssider
 • Redigering av resultater i nye visningssider
 • Opplasting av fulltekst i nye visningssider

2019 - 2. kvartal

Fase 3:

 • Forbedringer:
  • endringer i hvordan bidragsytere legges til et resultat
  • redigering av finansiering
  • søk
 • Sentral import
2019

Levert til nå

Tjeneste for å hente resultater via REST API 2019 - 1. kvartal
Nytt søk og nye visningssider 2018 - 1. kvartal
Ny versjon av prosjektkatalog, tilpasset REK-kobling 2017 - 2. kvartal
Kobling mellom REK-søknadsskjema og Cristin 2017 - 1. kvartal
Prosjektinformasjon til datasett  registrert hos NSD 2016 - 4. kvartal
Ny tjeneste for datautlevering (API) 2016 - 2. kvartal
Forbedringer i helseversjonen 2016 - 1. kvartal
Helseversjonen av prosjektkatalogen 2015 - 3. kvartal
Ny prosjektkatalog 2014 - 2. kvartal
Publikasjonsdata til prosjektrapportering hos Forskningsrådet 2013 - 1. kvartal