Pressemeldingar

Vi publiserer pressemeldinga om resultata frå NVI-rapporteringa i april kvart år. Meldingar om nye leveransar i vidareutviklinga av Cristin vert publisert når dei er satt i produksjon.

NVI-rapportering

Cristin vidareutvikling