NSD - Norsk senter for forskningsdata: NORD-i

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonalt arkiv for forskningsdata. NSD eier Database for statistikk  om høyere utdanning (DBH), Register over godkjente publiseringskanaler, og NORD-i. De har også ansvar for Personvernombudet for forskning på nasjonalt nivå.

NSD NORD-i har en kobling til Cristins prosjektkatalog.

Bakgrunn for koblingen

NORD-i er en datadeponering-  og arkivportal for data som brukes i forskningsprosjekter. Prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet er pålagt å deponere sine data i NORD-i. NORD-i skal etter hvert utvides til at flere kan lagre datasett.

NORD-i henter informasjon om prosjektet som datasettet hører til fra Cristin. Du slipper da å skrive inn samme informasjon flere ganger. Det sikrer også at det er samme informasjon om prosjektet i begge systemer.

Koblingen skal utvides slik at referanse til datasettet i NORD-i legges til prosjektregistreringen i Cristin.

Innhold

  • Cristin prosjekt-ID
  • Tittel
  • Prosjektbeskrivelse
  • Navn på prosjektleder
  • Epost til prosjektleder

Dette må du passe på når du skal deponere et datasett i NORD-i

Skriver du inn Cristin prosjekt-ID i registreringsskjemaet i NORD-i, hentes tittel, beskrivelse og informasjon om prosjektleder fra Cristin. Pass på at du skriver inn korrekt prosjekt-ID.

Nyttige lenker