Norges forskningsråd

Norges forskingsråd gir råd til styresmaktene i forskningspolitiske spørsmål. De fordeler også midler til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt samarbeid i forskning, nasjonalt og internasjonalt. De skaper møteplasser for forskere, finansiører og brukere av forskning.

Bakgrunn for koblingen

Siden 2013 har Forskningsrådet brukt Cristins API for resultater (WebService), slik at prosjektledere som skal sende rapport om prosjekter slipper å manuelt registrere publikasjonsinformasjonen i rapporteringssystemet. Koblingen skal utvides, slik at mer prosjektinformasjon kan hentes fra Cristin.

Hvordan virker koblingen?

Når du skal sende inn en rapport, må du gi opplysninger om resultater og aktivitet knyttet til prosjektet. I delen av rapporten der du registrerer publiseringsinformasjon, trykker du bare på en knapp så henter portalen de arbeidene som inneholder Forskningsrådets prosjektnummer.

Merk at det ikke skal rapporteres på alt arbeid knyttet til prosjektet, og løsningen henter derfor bare det Forskningsrådet ønsker i rapporten.

Dette må du passe på når du rapporterer til Forskningsrådet

For at rapporteringssystemet til Forskningsrådet skal kunne fange opp publikasjoner som er registrert i Cristin, må deres prosjektnummer være registrert på publikasjonene og foredragene i Cristin.

OBS! Koden består av de seks første sifrene i prosjektnummeret hos Forskningsrådet. 

Eksempel: prosjektnummer 184951/I30 skal registres som 184951. Det er viktig at du skriver koden korrekt.

Veiledning for å registrere Forskningsrådets prosjektkode

Norges forskningsråd (forskningsradet.no)

Nyttige lenker