Mona Hide Klausen

Bilde av Mona Hide Klausen
Telefon +47-22845611
Brukernavn
Besøksadresse Fridtjof Nansens vei 17-19 None 0369 OSLO
Andre tilknytninger Seksjon for forskningstjenester

Bakgrunn

 • Seniorrådgiver KDTO, avd Oslo 2018 -
 • Seniorrådgiver Cristin/CERES 2015-2017
 • Rådgiver i CRIStin, 2012-2015
 • FoU-konsulent ved Høgskulen i Volda, 2011-2012
 • Redaktør og forfatter, Humanist forlag, 2010-2012
 • M.phil. in psychology, 2010

Arbeidsområder

 • Kurs og opplæringsansvarlig for Cristin-systemet
 • Prosjektleder for revidering av cristin.no
 • Nettsideforfatter
 • Nynorsk oversettelse av nettsider
 • Engelsk oversettelse av nettsider og veiledninger
 • Ansvarlig for Forvaltningsforum - internt fora for erfaringsutveksling og kompetansedeling
 • Ansvarlig for Tekstverksted - intern arbeidsgruppe for klarspråk på nettsidene

Tidligere arbeidsoppgaver

 • Kravspesifisering av nytt Cristin-system
 • Brukerstøtte
 • Datakonvertering (publikasjoner og prosjekt)
 • Datakvalitet
 • Import av artikler
 • Testledelse (integrasjon med REK)
 • Testing

 

   

  Emneord: Kommunikasjon, Nettsider, Vortex, Internopplæring, Test, Testledelse, Kurs, Opplæring

  Publikasjoner

  • Klausen, Mona Hide & Hope, Kjetil (red.) (2012). Skepsis. Guide til kritisk tenkning. Humanist Forlag.  ISBN 9788292622841.  301 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Klausen, Mona Hide (2017). Even Minor Integrations Can Deliver Great Value – A Case Study. Procedia Computer Science.  ISSN 1877-0509.  106, s 153- 159 . doi: 10.1016/j.procs.2017.03.011
  • Dyrendal, Asbjørn & Klausen, Mona Hide (2012). Forord, I: Mona Hide Klausen & Kjetil Hope (red.),  Skepsis. Guide til kritisk tenkning.  Humanist Forlag.  ISBN 9788292622841.  Forord.  s 9 - 10
  • Klausen, Mona Hide (2012). Den vitenskapelige prosess, I: Mona Hide Klausen & Kjetil Hope (red.),  Skepsis. Guide til kritisk tenkning.  Humanist Forlag.  ISBN 9788292622841.  Kapittel.  s 45 - 53
  • Klausen, Mona Hide (2012). Hva er et eksperiment?, I: Mona Hide Klausen & Kjetil Hope (red.),  Skepsis. Guide til kritisk tenkning.  Humanist Forlag.  ISBN 9788292622841.  Kapittel.  s 38 - 44
  • Klausen, Mona Hide (2012). Hva er vitenskap?, I: Mona Hide Klausen & Kjetil Hope (red.),  Skepsis. Guide til kritisk tenkning.  Humanist Forlag.  ISBN 9788292622841.  Kapittel.  s 22 - 37
  • Klausen, Mona Hide (2012). Kan vi stole på egne erfaringer?, I: Mona Hide Klausen & Kjetil Hope (red.),  Skepsis. Guide til kritisk tenkning.  Humanist Forlag.  ISBN 9788292622841.  Kapittel.  s 86 - 110
  • Klausen, Mona Hide & Arnesen, Erik (2012). Hvordan skille god forskning fra dårlig?, I: Mona Hide Klausen & Kjetil Hope (red.),  Skepsis. Guide til kritisk tenkning.  Humanist Forlag.  ISBN 9788292622841.  Kapittel.  s 54 - 86 Vis sammendrag

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 8. juni 2017 19:38 - Sist endret 19. feb. 2018 09:56