Medlemmer i Tvisteutvalget

UHR-Publisering innstiller følgende personer til Cristin tvisteutvalg for perioden 2019-2021

UH sektoren

  • Jørgen Klein, Professor i samfunnsgeografi, Høgskolen i Innlandet (medlem)
  • Linda Andreassen, seniorrådgiver i forskningsadministrasjonen ved Høyskolen Kristiania (vara)

De regionale helseforetakene

  • May Britt Kjelsaas, Helse Midt-Norge (medlem)
  • Fredrik Feyling, SUS (vara)

Instituttsektoren

  • Dag W. Aksnes, Forsker 1, NIFU (medlem)
  • Hanne Fosheim, Kommunikasjonsrådgiver, Uni Research (vara)
Publisert 5. sep. 2017 10:25 - Sist endret 10. jan. 2019 12:26