Medlemmer i Tvisteutvalget for NVI

Medlemmer i Tvisteutvalget for NVI i perioden 2015-2017

Utvalget:

  • Roswitha Skare (UiT)
  • Dag W. Aksnes (NIFU)
  • May Britt Kjelsaas (Helse Midt-Norge)

Varamedlemmer:

  • Øyvind Ihlen (UiO)
  • Agnes C. Gundersen (Møreforsking)
  • Fredrik Feyling (SUS)
Publisert 19. mars 2012 10:55 - Sist endret 5. sep. 2017 10:25