Medlemmer i Tvisteutvalget

UHR-Publisering innstiller følgende personer til Cristin tvisteutvalg for perioden 2022-2024

UH-sektoren

  • Jørgen Klein, NTNU (medlem)
  • Linda Andreassen, UiO (vara)

De regionale helseforetakene

  • Vidar Anderssen, UNN/Helse Nord (medlem)
  • Fredrik Feyling, Stavanger universitetssykehus (vara)

Instituttsektoren

  • Dag W. Aksnes, NIFU (medlem)
  • Hanne Fosheim, NORCE (vara)
Publisert 5. sep. 2017 10:25 - Sist endret 3. feb. 2022 12:39