Nye enheter som inngår i rapporteringen til HOD

Liste over forsknings- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten som det skal telles rapporteringsdata fra:

Sentre som har forskning som hovedoppgave:

 • Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet i Oslo
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Nasjonal kompetansesenter for legevaktmedisin
 • Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
 • Senter for samisk helseforskning
 • Senter for selvmordsforskning og -forebygging
 • Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress

Kompetansesentre som fikk nytt samfunnsoppdrag i 2016 og som driver forskning:

 • Antibiotika senter for primærmedisin
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Midt-Norge
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Nord-Norge
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Vest-Norge
 • Regionalt senter for barn og unges psykiske Helse Sør-Øst

I tillegg telles rapporteringsdata fra:

 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter
  • Nord-Norge (TkNN) 
  • Midt-Norge (TkMN)
  • Vest / Hordaland (TkV Hordaland)
  • Vest / Rogaland (TkV Rogaland)
  • Sør (TkS)
  • Øst (TkØ)
 • Nordic Institute of Dental Materials (NIOM)
 • Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (BVG)
Publisert 27. okt. 2017 10:44 - Sist endret 10. okt. 2018 09:19