Vedlegg

Sist endret 27. okt. 2017 10:15 av Hanne Hole Young
Sist endret 27. okt. 2017 10:39 av Hanne Hole Young

I forslag til statsbudsjettet 2016 som ble lagt fram i oktober 2015, orienterte regjeringen om at det vil bli en justering av publiseringsindikatoren f.o.m. rapportering av 2015-publikasjoner og påfølgende år.