Vedlegg

Sist endret 11. okt. 2018 09:19 av hannhole@uio.no
Sist endret 10. okt. 2018 09:19 av hannhole@uio.no
Sist endret 10. okt. 2018 09:19 av hannhole@uio.no
Sist endret 11. okt. 2018 14:50 av hannhole@uio.no

I forslag til statsbudsjettet 2016 som ble lagt fram i oktober 2015, orienterte regjeringen om at det vil bli en justering av publiseringsindikatoren f.o.m. rapportering av 2015-publikasjoner og påfølgende år.