På rapporteringsdagen

Hva bør sjekkes før innlevering av rapporten?

  •  Generer NVI-rapport 
  • Åpne NVI-kontrolldatafilen, og sjekk om der står noen ? i kolonne AN: Rapportstatus.
  • Om det står J eller N i alle rader i kolonnen, kan dere sende inn filen. Står det ? kan dere sjekke kolonne H: Status_kontrollert for å se om det er dere som ikke har kontrollert posten.
    • Tomt felt betyr at du ikke har kontrollert posten
    • J betyr at du har kontrollert posten, men at en av de sampubliserende institusjonene ikke har kontrollert den.

 

Rapportering til Cristin

Alle institusjoner skal rapportere direkte til Cristin

  • Last ned filen NVI-kontrolldata (Excell)
  • Send filen som vedlegg i e-post til support@cristin.no
  • Merk eposten "Rapportering fra [institusjonsnavn eller akronym]"
Publisert 26. sep. 2017 14:35 - Sist endret 30. okt. 2017 12:22