Publiseringskanaler

= Bokforlag, serie og tidsskrift

I Cristin brukes to ulike begreper på bokforlag: et 'forlag' er en utgiver som er tellende i rapporteringen, mens 'utgiver' ikke er tellende. For at en utgiver skal gi uttelling i rapporteringen, må den meldes inn til NSD for vurdering.

Årlige, periodevise utgivelser med ISBN-nummer kan være knyttet til en serie. Denne har da et ISSN-nummer. Dette bør registreres på posten i Cristin. En publikasjon som er knyttet til en tellende serie, får ekstra publiseringspoeng.

Et tidsskrift er en samling med artikler. Dette har et ISSN-nummer.

Om kanalregisteret

Det nasjonale publiseringsutvalget (PU) ved Universitets- og høgskolerådet (UHR) har det overordnede ansvaret for å godkjenne nye publiseringskanaler. De har blant annet ansvar for å koordinere de faglige vurderingene i forbindelse med vedlikehold av registre og nivåer for vitenskapelige publiseringskanaler. NSD er saksbehandler for kanaler som foreslås til nivå 1.

Nivåinndeling

Godkjente kanaler er delt inn i to nivåer: nivå 1 og nivå 2. Nivå 2-kanaler har en høyere status innenfor et fagområde og gir høyere poenguttelling. Kanaler som er innmeldt, men ikke vurdert, eller ikke har blitt godkjent, blir satt på nivå 0.

Nominering av nye publiseringskanaler til NSD

NSD har ansvar for registeret over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrift, serier og forlag), kalt kanalregisteret. Nye publiseringskanaler eller feil i kanalregisteret skal meldes til NSD.

Publisert 26. sep. 2017 14:35 - Sist endret 11. sep. 2018 12:56