Beskrivelse av kolonnene i NVI-kontrolldatafilen

NVI-kontrolldatafilen inneholder informasjon om publikasjoner som er kandidater til NVI-rapportering. Filen kan brukes for å lage interne rapporter og statistikker over institusjonens publisering for rapporteringsåret.

Den viktigste informasjonen for deg som superbruker ligger i følgende kolonner:
 

D: Varbeidlopenr (Cristin resultat-ID)

 • Kan brukes for å søke opp posten direkte i søket for kontroll av publikasjoner

H: Status_kontrollert (kontrollstatus ved institusjonen)

 • Viser hvilke poster dere har godkjent eller ikke-godkjent, eller om dere ikke har kontrollert postene ennå
  • J = dere har kontrollert og godkjent at publikasjonen kan rapporteres
  • N = dere har kontrollert, men ikke godkjent at publikasjonen kan rapporteres
  • Blankt/tomt felt = dere har ikke kontrollert publikasjonen

AN: Rapportstatus

 • Viser om alle sampubliserende institusjoner har kontrollert posten og status for den kontrollen.
  • T = Tvist. Minst to av institusjonene har kontrollert posten, men er uenige i om den kan rapporteres. En post med T gir ikke uttelling, så tvisten bør løses før rapporten sendes inn.
  • ? = minst én av de sampubliserende institusjonen har ikke kontrollert posten
  • N = alle sampubliserende institusjoner har kontrollert publikasjonen, men ikke godkjent at den kan rapporteres
  • J = alle sampubliserende institusjoner har kontrollert publikasjonen og godkjent at den kan rapporteres

AO: Vektingstall

AS: Faktortall_samarbeid

 • Ved samarbeid med en utenlandsk institusjon ganges poengsummen med 1.3

AU: Forfattervekt 

 • Viser hvor mye av en publikasjon en institusjon eier via sin forfatter.
  • Om en forfatter krediterer to institusjoner, blir forfatterandelen delt på to, og en institusjons forfattervekt er da 50 % av forfatters andel av publikasjonen. Ved sampublisering med en utenlandsk institusjon, ganges dette tallet med vektingstallet for samarbeid.

Les mer:
Fullstendig oversikt over kolonnene i NVI-kontrolldatafilen

Publisert 26. sep. 2017 14:35 - Sist endret 4. jan. 2019 13:12