Elektronisk publiserte artikler

Elektroniske artikler kalles også online-artikler. Dette omfatter alt som er publisert i et elektronisk medium. For at artikkelen skal kunne rapporteres til NVI, må artikkelen ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den (jf. Rapporteringsinstruksen punkt 1)

Reglene for rapportering av elektroniske artikler er spesifisert i Rapporteringsinstruksen punkt 3.2.

Online first

En elektronisk utgitt artikkel kan rapporteres inn dersom den har fått tildelt en DOI. DOI står for Digital Object Identifier og er en unik lenke som kun skal peke til ett arbeid. Selv om selve publikasjonen flyttes til en annen nettsidelenke, skal den kunne gjenfinnes ved hjelp av DOI.

Online last

Noen forlag publiserer artikler på nett etter at de har vært utgitt i trykt utgave, såkalte «online last»-publikasjoner. Disse artiklene kan rapporteres inn dersom den trykte versjonen av publikasjonen ikke ble innrapportert. Igjen kreves DOI og at artikkelen har påført samme publiseringsår som NVI-rapporteringsåret.

Hva skal rapporteres først?

Det er opp til institusjonene selv å avgjøre hvilke publiseringsversjon de ønsker å rapportere inn – online first, trykt eller online last – men for sampubliseringer og i helsesektor bør den versjonen som først publiseres først rapporteres inn.

Konferanseartikler

Konferanseartikler blir i noen tilfeller utgitt flere år etter at konferansen er over, men utgivelsesåret som påføres er året konferansen fant sted, eller året før publikasjonen faktisk ble publisert. Etter Rapporteringsinstruksen kan man bare rapportere inn publikasjoner som har påført samme utgivelsesår som det året rapporteringen gjelder for.

Påført årstall angir rapporteringsår

Publikasjoner som utgis i rapporteringsåret, men som er påført et annet årstall, kan ikke rapporteres inn. Dersom publikasjonen derimot skulle bli publisert på nett i løpet av rapporteringsåret, og årstallet for nettpublisering kommer klart frem på publikasjonen, kan den rapporteres inn som en «online last»-artikkel.

Eksterne lenker

Digital Object Identifier - informasjon om DOI på wikipedia.no

Publisert 26. sep. 2017 14:35 - Sist endret 7. des. 2017 12:51