Veiledning, tabeller og verktøy

På denne siden finner du pekere til veiledninger og informasjon.

Er du ny?

Konsortieskolen gir deg grunnleggende og nyttig informasjon som vedrører konsortiedeltagere. Inneholder begrepsavklaringer.