Registrere publikasjoner til NVI-rapportering

Institusjoner som mottar penger via resultatbasert omfordeling, må rapportere inn sine vitenskapelige publikasjoner hvert år i det som kalles NVI-rapporteringen.

"Vitenskapelig" er en operasjonalisering og bare en benevnelse på de publikasjonstypene som skal rapporteres inn. Det innebærer ikke at annen forskning ikke blir ansett som vitenskapelig.

Hva kan rapporteres?

For at en publikasjon skal regnes som vitenskapelig i forbindelse med NVI-rapporteringen, må følgende fire krav være oppfylt (Se punkt 1 i rapporteringsinstruksen)

  1. Presentere ny innsikt
  2. Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelig i ny forskning
  3. Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
  4. Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering"

Se også

Om NVI-rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner