Redigere helseprosjekt fra REK i Cristin

Når helseprosjektet er overført til Cristin, kan du legge til mer informasjon om prosjektet. Informasjon som er sentral for saksbehandlingen hos REK er låst og kan ikke redigeres i Cristin.

Informasjon som kan legges til

I Cristin kan du legge til mer informasjon om prosjektet, f.eks.:

 • Pasientrettet beskrivelse (for prosjekter som rekrutterer pasienter til studier)
 • HRCS-koder (Health Research Classification System)
 • Resultater og formidlingsaktivitet
 • Relaterte prosjekter
 • Finansieringskilde og prosjektnummer
 • Prosjektkategori
 • Vitenskapsdisiplin og emneord

I tillegg kan du redigere listen med prosjektdeltakere og sammendrag.

Ekstern lenke Logg inn i Cristins prosjektkatalog for å redigere og legge til informasjon

Informasjon som ikke kan redigeres i Cristin

 • Tittel
 • Prosjektleder
 • Koordinerende forskningsansvarlig institusjon
 • Andre forskningsansvarlige institusjoner
 • Helseprosjekttype
 • Prosjektfase (legemiddelutprøving)
 • Start- og sluttdato

For å endre denne informasjonen må du sende en endringsmelding til REK. Oppdatert informasjon blir overført til Cristin etter at den har blitt saksbehandlet i REK.

Ekstern lenke Logg inn i REK for å sende inn endringsmelding

  Jeg får ikke redigere prosjektet mitt

  For å kunne redigere et prosjekt i Cristin må du

  Det siste er en forutsetning for at Cristin skal kunne koble prosjektet til din profil og gi deg tilgang til å redigere prosjektet.