Prosjektrapportering til Forskningsrådet

Har du fått prosjektfinansiering fra Norges forskningsråd må du sende inn rapport om resultatene av prosjektet.

Om koblingen

Forskningsrådets system henter informasjon om vitenskapelige publikasjoner fra Cristin, slik at du slipper å registrere denne informasjonen manuelt.

På hver publikasjon som skal være med i rapporten, må du registrere Norges forskningsråd som finansieringskilde og det seks-sifrede prosjektnummeret.

Arkivering av fulltekst

Husk å også laste opp en versjon av artikkelen i Cristin, slik at den overføres til det lokale vitenarkivet på din institusjon.

 

Har du spørsmål om registrering eller opplasting, kontakt din superbruker.