Åpen tilgang til forskningsartikler (open access)

Regjeringen har fra 22.8.2017 fastsatt nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Bakgrunn

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (Open Access) vil fremme forskningen og samfunnets bruk av forskningsresultater.

Regjeringen har lansert nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Og forskningsfinansiører som Forskningsrådet og EU krever åpen tilgang til artikler som bygger på forskning helt eller delvis finansiert av deres prosjekter.

Hva må jeg gjøre?

1. Du kan velge å publisere artikkelen i et åpent tidsskrift (open access). Du kan lese mer om åpne tidsskrifter på de nasjonale sidene for åpen tilgang til forskning Ekstern lenke.

Merk at du må laste opp en versjon av artikkelen selv om du publiserer i et åpent tidsskrift. Dette sikrer tilgang til artikkelen selv om tidsskriftet blir lagt ned.

2. Last opp en versjon av artikkelen i Cristin. Dersom din institusjon har et vitenarkiv, vil artikkelen overføres via Cristin til arkivet. Biblioteket sørger for at krav knyttet til embargo (sperrefrist) blir ivaretatt.

 Slik laster du opp fulltekst i Cristin (pdf)

Er du usikker på om din institusjon har et vitenarkiv koblet til Cristin, ta kontakt med din lokale Cristin-superbruker.