Forskersider

Last opp fulltekst når du registrerer en artikkel

 Husk å registrere dine vitenskapelige publikasjoner til NVI-rapporteringen

Spørsmål og svar

Sjekk her før du kontakter din Cristin-superbruker

 Kontaktinfo superbrukere

Feilretting

Rutiner for å melde ifra om feil i Cristin

Manglende informasjon

Slik melder du ifra om informasjon som mangler

Registrere publikasjoner for NVI-rapportering

Slik at institusjonen får poenguttelling

Rapporteringsinstruksen

Kategorier i Cristin

Laste opp fulltekst via Cristin

Slik laster du opp fulltekst av artikkelen til institusjonsarkivet ihht krav fra Forskningsrådet og EU

Prosjektrapportering til Forskningsrådet

Slik blir det lettere å rapportere til Forskningsrådet

Registrere Cristin person-ID i REK

Slik blir dine helseprosjekter koblet til din profil i Cristin

Redigere helseprosjekter fra REK

Slik legger du til HRCS-koder, emneord og beskrivelser på helseprosjektene

Registrere eller endre annet i Cristin

På din personprofil, resultater og forskergrupper