Local super-users

Sektor Institusjon Navn E-post Hjemmeside
Museer Stiftelsen Norsk Folkemuseum Heidi E. Reinholdtsen E-post Hjemmeside
Institutt Meteorologisk Institutt Tine Eklund E-post Hjemmeside
Institutt Meteorologisk Institutt Per Helmer Skaali E-post Hjemmeside
UH Steinerhøyskolen Henrik Holm E-post Hjemmeside
UH Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Svanbjörg Dora Asudottir E-post Cristin-informasjon ved NMBU
UH Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Hilde Søgnen E-post Cristin-informasjon ved NMBU
UH Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Liv  Gaustad E-post Oversikt over superbrukere ved NTNU
UH Universitetet i Agder Marte Strand E-post Cristin-informasjon ved UiA
UH Universitetet i Bergen Karin Cecilia Rydving E-post Cristin-informasjon ved UiB
UH Universitetet i Bergen Irene Eikefjord E-post Cristin-informasjon ved UiB
UH Universitetet i Bergen Tormod Strømme E-post Cristin-informasjon ved UiB
UH Nord universitet Ingrid Eggen (hovedkontakt) E-post Hjemmeside
UH Nord universitet Marit Strandås E-post Hjemmeside
UH Nord universitet Trude Gystad E-post Hjemmeside
UH Nord universitet Malin Norman E-post Hjemmeside
UH Universitetet i Oslo Margaret  Fotland E-post Oversikt over superbrukere ved UiO
UH Universitetet i Stavanger Suvada  Veledar E-post Cristin-informasjon ved UiS
UH Universitetet i Stavanger Anita  Berg E-post Cristin-informasjon ved UiS
UH UiT - Norges arktiske universitet Tanja Larssen E-post Cristin-informasjon ved UiT
UH Universitetet i Sørøst-Norge Herman Strøm E-post Oversikt over superbrukere ved USN
UH Høgskolen i Innlandet Anne Cathrine Børke Overskott E-post Cristin-informasjon ved Høgskolen i Innlandet
UH Høgskolen i Innlandet Sigbjørn  Hernes E-post Cristin-informasjon ved Høgskolen i Innlandet
UH OsloMet - storbyuniversitetet Tanja Strøm E-post Cristin-informasjon ved OsloMet
UH Høgskulen på Vestlandet Lise  Vik-Haugen E-post Cristin-informasjon ved HVL
UH Høgskulen i Volda Bente Gunn Lien E-post Hjemmeside
UH Høgskulen i Volda Geir  Tangen E-post Hjemmeside
UH Høgskolen i Østfold Magdalena Edvardsen E-post Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Tatiana Volkova E-post Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Tore Buarøy E-post Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Kent Bersvendsen E-post Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Ketil  Isaksen E-post Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Heidi  Bodal E-post Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Sámi allaskuvla/Samisk høgskole Maia Hætta E-post Cristin-informasjon ved Samisk høgskole
UH Sámi allaskuvla/Samisk høgskole Mette Irene Hætta (Hovedkontakt) E-post Cristin-informasjon ved Samisk høgskole
UH Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lise Kjærstad (hovedkontakt) E-post Hjemmeside
UH Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Vibeke  Aurmo E-post Hjemmeside
UH Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Timo  Brøyn E-post Cristin-informasjon ved HiMolde
UH Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Tove  Oddtrøen E-post Cristin-informasjon ved HiMolde
UH Norges handelshøyskole Fredrik  Kavli E-post Hjemmeside
UH Norges idrettshøgskole Dag Ivar Uri E-post Hjemmeside
UH Norges musikkhøgskole Otto Christian Pay E-post Hjemmeside
UH Norges musikkhøgskole Johan A. S. Jørgensen E-post Hjemmeside
UH Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Linn Benjaminsen Hølvold E-post Cristin-informasjon ved NMBU
UH Ansgar høyskole Birgit  Myrene E-post Hjemmeside
UH Høyskolen Kristiania Joachim Børlie E-post Hjemmeside
UH Høyskolen Kristiania Nina Marie Høyning Jørgensen E-post Hjemmeside
UH VID vitenskapelige høgskole Hilde Trygstad E-post Hjemmeside
UH Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Loreta Burbaite E-post Hjemmeside
UH Fjellhaug Internasjonale høgskole Tom Erik Hamre E-post Hjemmeside
UH VID vitenskapelige høgskole Irene Hunskår E-post Hjemmeside
UH Høyskolen Diakonova Mona  Christiansen E-post Hjemmeside
UH Høyskolen Diakonova Jenny  Owe E-post Hjemmeside
UH Høyskolen for ledelse og teologi Tommy  Davidsson E-post Hjemmeside
UH Lovisenberg diakonale høgskole Gina Helene Sjursæther E-post Hjemmeside
UH Lovisenberg diakonale høgskole Mia Alexandra Ølnes E-post Hjemmeside
UH NLA Høgskolen Odd Kjetil Rangnes (hovedkontakt) E-post Hjemmeside
UH NLA Høgskolen (Sandviken) Kenneth Skogås E-post Hjemmeside
UH NLA Høgskolen (Staffeldtsgate) Therese Jelmert E-post Hjemmeside
UH Handelshøyskolen BI Joke Verwaard
(Hovedkontakt)
E-post Hjemmeside
UH Handelshøyskolen BI Astrid Heltne E-post Hjemmeside
UH MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Bente  Røren E-post Hjemmeside
UH MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Hanne Storm Ofteland E-post Hjemmeside
UH VID vitenskapelige høgskole Nina Sundnes Drønen E-post Hjemmeside
UH Kunsthøgskolen i Oslo Live Vikøren E-post Hjemmeside
UH Kunsthøgskolen i Oslo Einar Thor Jonsson E-post Hjemmeside
UH Kunsthøgskolen i Oslo Nina Eskild Riege E-post Hjemmeside
UH Bjørknes høyskole Monica  Matheson E-post Hjemmeside
UH Forsvaret - Forsvarets høgskole Kari Jensen E-post Hjemmeside
UH Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Dag Jørund Lønning E-post Hjemmeside
UH Politihøgskolen Mette  Berg E-post Hjemmeside
UH Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Sebastian Faulkner E-post Hjemmeside
Helse Sjukehusapoteka Vest HF Randi Nyhammer-Taklo E-post Hjemmeside
Helse Helse Bergen HF - Haukeland Universitetssykehus Ingunn Anita Wergeland E-post Hjemmeside
Institutt Telemarksforsking Karl Gunnar Sanda E-post Hjemmeside
Institutt Telemarksforsking Olav Lahus E-post Hjemmeside
Institutt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Sondre Dalen E-post Hjemmeside
Institutt Norsk Polarinstitutt Ivar Stokkeland
(Hovedkontakt)
E-post Hjemmeside
Institutt Norsk Polarinstitutt Petr Mašát E-post Hjemmeside
Institutt Norsk Polarinstitutt Christian Lydersen E-post Hjemmeside
Institutt Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Solveig Johnsen E-post Hjemmeside
Institutt RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning Tamila Thomassen E-post Hjemmeside
Institutt RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning Svein Frisvoll E-post Hjemmeside
Institutt CICERO Senter for klimaforskning Paolo  Zupin E-post Hjemmeside
Institutt CICERO Senter for klimaforskning Sigrid Rian Song E-post Hjemmeside
Institutt Chr. Michelsen Institute (CMI) Hanna Fløysvik E-post Hjemmeside
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Mona K. Sandbæk E-post Hjemmeside
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Bente Pettersen McLaren E-post Hjemmeside
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Eli Eriksen Sveen E-post Hjemmeside
Institutt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Caroline Johansen Musæus E-post Hjemmeside
Institutt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Bjørg Uhlen E-post Hjemmeside
Institutt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Arne Sørli E-post Hjemmeside
Institutt Fridtjof Nansens Institutt (FNI) Claes Lykke Ragner E-post Hjemmeside
Institutt Havforskningsinstituttet Martin Gjervik E-post Hjemmeside
Institutt Havforskningsinstituttet Kristian  Seterås E-post Hjemmeside
Institutt Institutt for energiteknikk (IFE) Karen Lillo E-post Hjemmeside
Institutt Institutt for samfunnsforskning (ISF) Jon Haakon Hustad E-post Hjemmeside
Institutt Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Einar Jamne E-post Hjemmeside
Institutt Folkehelseinstituttet (FHI) Torunn Graftås E-post Hjemmeside
Institutt Nansen senter for miljø og fjernmåling (NERSC) Marian  Tvedt E-post Hjemmeside
Institutt Norges Geotekniske institutt (NGI) Ellen  Raddum E-post Hjemmeside
Institutt NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Claes  Lampi E-post Hjemmeside
Institutt NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Inger  Henaug E-post Hjemmeside
Institutt NILU - Norsk institutt for luftforskning Hildegunn  Hammer E-post Hjemmeside
Institutt Norsk institutt for naturforskning (NINA) Siri Aashaug Sæther E-post Hjemmeside
Institutt Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Inga Fløisand E-post Hjemmeside
Institutt Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Marie Ormset E-post Hjemmeside
Institutt NIOM - Nordisk institutt for odontologiske materialer Katrine  Isene E-post Hjemmeside
Institutt NOFIMA Lise-Lotte  Kristensen E-post Hjemmeside
Institutt NOFIMA Irene  Tabone E-post Hjemmeside
Institutt NOFIMA Kjetil  Aune E-post Hjemmeside
Institutt Nordlandsforskning Evgueni Vinogradov E-post Hjemmeside
Institutt Nordlandsforskning Iselin Marstrander E-post Hjemmeside
Institutt NORSAR Åsta K. Skau E-post Hjemmeside
Institutt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Beate Albrigtsen Pedersen E-post Hjemmeside
Institutt Norsk Regnesentral Kari Åse Homme E-post Hjemmeside
Institutt Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Silje  Nålsund E-post Hjemmeside
Institutt Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Elin Maria Fiane E-post Hjemmeside
Institutt NTNU Samfunnsforskning AS Ragnhild Birgitte Overland E-post Hjemmeside
Institutt PRIO - Institutt for fredsforskning Damian  Laws E-post Hjemmeside
Institutt PRIO - Institutt for fredsforskning Lars Even Andersen E-post Hjemmeside
Institutt Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) Anne Kristin Wilhelmsen E-post Hjemmeside
Institutt Staten arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Benedicte  Mohr E-post Hjemmeside
Institutt Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Gry  Nystrøm E-post Hjemmeside
Institutt Stiftelsen SINTEF
SINTEF Konsern: Trude Eikebrokk (E-post)
SINTEF Community: Elin Greta Fridthjofsdottir (E-post)
SINTEF Digital: Huan V.D. Than (E-post)
SINTEF Industri: Ida Eir Lauritzen (E-post)
SINTEF Energi: Laila Økdal Aksetøy (E-post)
SINTEF Manufacturing: Huan V.D. Than (E-post)
SINTEF Narvik: Ingeborg Sandvik (E-post)
SINTEF Ocean: Ida Eir Lauritzen (E-post)
Hjemmeside
Institutt Trøndelag forskning og utvikling Inghild Aldal Jørgenvåg E-post Hjemmeside
Institutt Transportøkonomisk institutt (TØI) Anne-Lise  Strømmen E-post Hjemmeside
Institutt Transportøkonomisk institutt (TØI) Trude Kvalsvik E-post Hjemmeside
Institutt NORCE Hilde Kjerland E-post Hjemmeside
Institutt Vestlandsforsking Monica Brugrand E-post Hjemmeside
Institutt Veterinærinstituttet Carlos Das Neves E-post Hjemmeside
Institutt Veterinærinstituttet Siv Gunhild Bøe-Tøndevold E-post Hjemmeside
Institutt NORSUS - Norsk institutt for bærekraftsforskning AS Siw M. Nordahl E-post Hjemmeside
Helse Akershus universitetssykehus HF Reidun  Skårerhøgda E-post Hjemmeside
Helse Akershus universitetssykehus HF Kristine Hanslien E-post Hjemmeside
Helse Betanien Hospital Øyvind Grindbakken E-post Hjemmeside
Helse Diakonhjemmet sykehus Hilde Trygstad E-post Hjemmeside
Helse Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger Lisen Julie Mohr E-post Hjemmeside
Helse LHL-klinikkene Jostein Grimsmo E-post Hjemmeside
Helse Helgelandssykehuset HF Herald Reiersen E-post Hjemmeside
Helse Finnmarkssykehuset - Helse Finnmark HF Mette Kjær E-post Hjemmeside
Helse Helse Fonna HF Helge  Børresen E-post Hjemmeside
Helse Helse Førde HF Marianne Schiefloe Myklebust E-post Hjemmeside
Helse Helse Førde HF Sigurd Glosvik E-post Hjemmeside
Helse Helse Førde HF Janne-Merete Torset Øien E-post Hjemmeside
Helse Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Helse Nord RHF Vidar  Anderssen E-post Hjemmeside
Helse Helse Nord RHF Vidar  Anderssen E-post Hjemmeside
Helse Helse Møre og Romsdal HF Eva Lundanes E-post Hjemmeside
Helse Helse Nord-Trøndelag HF Marianne Lysne E-post Hjemmeside
Helse Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning Elina Vinberg E-post Hjemmeside
Helse Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning Kristina Kymre E-post Hjemmeside
Helse Martina Hansens Hospital Elisabeth  Thornes E-post Hjemmeside
Helse Modum Bad Amina  Kaggestad E-post Hjemmeside
Helse Nordlandssykehuset HF Petter  Øien E-post Hjemmeside
Helse Nordlandssykehuset HF Lill Magna Lekanger E-post Hjemmeside
Helse Oslo universitetssykehus HF Pål  Bakke E-post Cristin-informasjon ved OUS
Helse Private ideelle i Helse Vest(Haraldsplass Diakonale sykehus) Anna Kirsten Nygaard E-post Hjemmeside
Helse Private ideelle i Helse Vest(Haraldsplass Diakonale sykehus) Ida Kristine Sangnes E-post Hjemmeside
Helse Private ideelle i Helse Sør-Øst Chris Jensen (Rehabiliteringssenteret AiR) E-post Hjemmeside
Helse Private ideelle i Helse Sør-Øst Peter Solvoll Lyby (Catosenteret) E-post Hjemmeside
Helse Private ideelle i Helse Sør-Øst Tor Erik Nyquist (Beitostølen helsesportsenter) E-post Hjemmeside
Helse Private ideelle i Helse Sør-Øst Tone Helene Bergly (Tyrilistiftelsen) E-post Hjemmeside
Helse RBUP Øst og Sør Brynhildur Axelsdottir (Undervisningsavdelingen) E-post Hjemmeside
Helse RBUP Øst og Sør Mari Elvsåshagen E-post Hjemmeside
Helse Revmatismesykehuset AS Yi Hu E-post Hjemmeside
Helse St. Olavs hospital HF Åse Kristin Hansen E-post Hjemmeside
Helse Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssykehus Fredrik  Feyling E-post Hjemmeside
Helse Sunnaas sykehus HF Anette  Juelsen E-post Hjemmeside
Helse Sunnaas sykehus HF Vegard Strøm E-post Hjemmeside
Helse Sykehusapotek Nord HF Beate Hennie Garcia E-post Hjemmeside
Helse Sykehusapotek Nord HF Renate Elenjord E-post Hjemmeside
Helse Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF Yvonne Andersson E-post Hjemmeside
Helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Elin Høien Bergene E-post Hjemmeside
Helse Sykehuset i Vestfold HF Helene Johannessen E-post Hjemmeside
Helse Sykehuset i Vestfold HF Kine Andenæs
(hovedkontakt)
E-post Hjemmeside
Helse Sykehuset i Vestfold HF Rikke Aune Asbjørnsen E-post Hjemmeside
Helse Sykehuset Innlandet HF Monica Stolt Pedersen E-post Hjemmeside
Helse Sykehuset Innlandet HF Lina Melketiene E-post Hjemmeside
Helse Sykehuset Telemark HF Anita  Lilius E-post Hjemmeside
Helse Sykehuset Telemark HF Stine Helene Dahl E-post Hjemmeside
Helse Sykehuset Østfold HF Olav Taklo Haugland E-post Hjemmeside
Helse Sørlandet sykehus HF Sandrine  Schuhler-Slotten E-post Hjemmeside
Helse Valnesfjord Helsesportssenter Hanne Jakobsen E-post Hjemmeside
Helse Vestre Viken HF Bente  Wiik E-post Hjemmeside
Institutt Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design Per Gisle Galåen E-post Hjemmeside
Institutt Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design Hildegunn  Gullåsen
(Hovedkontakt)
E-post Hjemmeside
Helse Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Hege Eriksen Oswald E-post Hjemmeside
UH Forsvaret - Luftkrigsskolen Anniken Langøigjelten E-post Hjemmeside
UH Forsvaret - Sjøkrigsskolen Kari  Jensen E-post Hjemmeside
UH Forsvaret - Forsvarets ingeniørhøgskole Mass Soldal Lund E-post Hjemmeside
UH Nord universitet Anne Brita Nysæter E-post Hjemmeside
Institutt Chr. Michelsen Institute (CMI) Magnus  Hatlebakk E-post Hjemmeside
Helse Sykehuset Østfold HF Madeléne Johansen E-post Hjemmeside
Helse Sykehuset i Vestfold HF Hege Sletsjøe E-post Hjemmeside
UH Nord universitet Tarjei Antonsen E-post Hjemmeside
Helse Helse Nord RHF/Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vidar  Anderssen E-post Hjemmeside
Helse Lovisenberg Diakonale Sykehus Katrin Wirth-Petzold E-post Hjemmeside
Helse Lovisenberg Diakonale Sykehus Mira Kolve E-post Hjemmeside
Helse Lovisenberg Diakonale Sykehus Carina Athelie Skredlund E-post Hjemmeside
Institutt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Berit Grimsrud E-post Hjemmeside
Institutt Møreforsking Linn Kristin Akslen-Hoel (hovedkontakt) E-post Hjemmeside
Institutt Møreforsking Agnes Gundersen E-post Hjemmeside
Helse Tannhelsetjenestens kompetansesentre Ewa Hovden E-post
Helse Helse vest IKT Bernt Olav Økland E-post Hjemmeside
Institutt Statistisk sentralbyrå (SSB) Elsa Granvoll E-post Hjemmeside
Institutt Statistisk sentralbyrå (SSB) Line Breivik E-post Hjemmeside
Institutt Nasjonalbiblioteket Silje Mosgren E-post Hjemmeside
Institutt Arkivverket Kayla Marie Tungodden E-post Hjemmeside
Institutt Norges geologiske undersøkelse (NGU) Grete Henriksen E-post Hjemmeside
Published Oct. 17, 2017 12:56 PM - Last modified June 14, 2018 10:55 AM