Styringsgruppen

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet.

Styringsgruppens hovedoppgaver er:

  • Overordnet ansvar for prosjektets rammer (innhold, tid og ressurser)
  • Sikre at prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen
  • Sikre nødvendige ressurser for gjennomføring av prosjektet
  • Behandle vesentlige endringer i mandat og prosjektbeskrivelse
  • Avklare strategiske spørsmål og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter
  • Følge opp fremdrift, behandle avvik og tiltak for å lukke disse
  • Ledelsestøtte for prosjektleder
  • Godkjenne sluttleveransen

Styringsgruppen består av:

Observatører:

  • Ronja Andresen, Rådgiver, Kunnskapsdepartementet
  • Marianne van der Wel, Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert 24. mai 2019 13:40 - Sist endret 26. aug. 2020 15:16