Konsortieavtaler på bibliometriverktøy

Konsortieavtalene gjelder tilgang til verktøyene SciVal (Elsevier) og InCites (Clarivate). Kontraktene er fremforhandlet av Unit som en del av Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) sin anskaffelse av data.

Det vil bli mulig å melde seg inn ved flere tidspunkt pr år. Prisen blir beregnet fra når man melder seg inn. Deltagerne tilslutter seg avtalen gjennom en fullmaktavtale med Unit. Betaling ordnes gjennom Unit.

Mer om avtalene:

Kontakt

Kontakt support@cristin.no dersom du er interessert i mer informasjon om verktøyene eller avtalene.

 

 

Publisert 27. juni 2019 11:00 - Sist endret 11. juni 2020 12:58