InCites

Avtalen gir tilgang til analysverktøyet InCites.

Type avtale: Bibliometrisk analyseverktøy

Informasjon fra leverandøren om ressursen:

Pris på grunnlag av: Beregning basert på antall publikasjoner i Web of Science (WoS) de siste fem år.

Kan du gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Når er avtaleperioden? Avtalen løper fra 30.12. - 29. 12 året etter. Må fornyes hvert år, kan sies opp med frist 3 måneder før ny avtaleperiode settes i gang. Dvs før 30. september. 

Gir leverandøren avslag i pris ved inngåelse midt i perioden? Ja

Fakturering: Årlig via Unit

Utgiver: Clarivate

 

Kontakt support@cristin.no dersom du ønsker mer informasjon, prøvetilgang eller en demonstrasjon fra leverandøren.

Publisert 27. juni 2019 09:55 - Sist endret 15. sep. 2020 14:34