Bibliometriutvalget

Bibliometriutvalget er prosjektets faglige rådgiver. I oppstartsfasen drives bibliometriutvalget av Unit og det skal være med på å utforme krav til anskaffelsen av data og den infrastrukturen som etableres. Fra medio 2018 skal bibliometriutvalget være selvorganiserende og ta oppgaven med å organisere bibliometrinettverket i Norge.

Bibliometriutvalgets oppdrag, slik det er formulert i prosjektmandatet:

«Bibliometriutvalget skal ha deltagere som representerer sentrale brukerinteresser og forskningsmiljøer innen bibliometri. Utvalget skal være rådgivere til prosjektet på bibliometrifaglige spørsmål knyttet til anskaffelse av data og etablering og videreutvikling av infrastrukturen.»

Utnevnte deltagere i bibliometriutvalget:

I tillegg deltar prosjektgruppen og andre fra Unit etter behov:

  • Dag Aksnes, Forsker 1, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
  • Ivar Ternsell Torgersen, Prosjektleder NIB, Unit
  • Sverre Bjarte Johnsen, seniorrådgiver, Unit
  • Hanne Hole Young, rådgiver, Unit
  • Espen Sandøe Karlsen, rådgiver, Unit
  • Jon Ingvald Nordnes, seniorrådgiver, Unit
Publisert 24. mai 2019 13:37 - Sist endret 16. des. 2019 11:31