Bibliometriforum

Bibliometriforum er for alle bibliometriinteresserte i norske institusjoner innen forskning og høyere utdanning. Forumet er nystartet og jobber for en formalisering og forankring i institusjonene og Nasjonal infrastruktur for bibliometri (Unit). Forumet skal ta opp alt innen bibliometriske data, verktøy og utøvende bibliometri.

Publisert 2. juli 2019 09:19 - Sist endret 23. okt. 2019 08:46