Skandinavisk workshop for bibliometriske data

Workshopen skal utforske de bibliometriske dataene og hvordan vi kan bruke fri programvare til å jobbe med dataene. Målet er mer samarbeid på data og verktøy.

Program

Programmet er todelt. Første dag er en presentasjon av eksisterende løsninger på bruk av data. Dag to er en praktisk rettet dag med tanke på å kunne samarbeide om data og verktøy.

Programmet er fortsatt under utarbeiding. Kom gjerne med innspill! Spesielt med eget 10 min. bidrag til "Sandboks"-sesjonen.

Pris 350,- pr dag. Middag onsdag kveld 700,-

  • Påmelding stengt (fullt)

Onsdag 11. september

1200-1245 Registrering og lunsj
1245 Velkommen og innledning
1300-1345 Att publicera standardanalyser på webb med R - Catharina Rehn/Peter Sjögårde, Karolinska Institutet
1345-1430  NTNUs tilrettelegging for å hente ut data fra Cristin ved hjelp av R og hvordan andre institusjoner kan nyttiggjøre seg R-skriptet – Henrik Karlstrøm, NTNU
1430-1500 Kaffe og frukt
1500-1600 Danske erfaringer og planer: Globale data til lokale og nationale analyser – Web of Science, Dimensions og andre muligheder – VIVO og anden Open Source software – Fokus på afspejling af Open Access/Open Science
1600-1630 Diskusjon
1900- Middag på egnet sted - TBA

Torsdag 12. september

0900-1100

- Norske autoritetsregistre: Felles institusjonsregister for forskning - Katrine Weisteen Bjerde, Unit

- DTU Research Analytics Platform: Lokal berigelse af globale data – Mapping/vask af "departmental namespace" – etc., DTU

- Peter Sjögårde: "Granularity of algorithmically constructed publication-level classifications of research publications: Identification of specialties"

1100-1130 Kaffe og frukt
1130-1230

Sandboks/Demo-time: Vis hva vi har og hva vi planlegger
- Ulike R-løsninger
- Bruk av VOSviewer til analyser av Cristin-data, Kristoffer Rørstad/Dag Aksnes, NIFU
- NIB - Status og planer

1230-1330 Lunsj
1330-1500

Mulige indikatorer basert på aggregerte data fra NIB/WOS
- Bibliometriske indikatorer for nasjonale komparative analyser, Dag W. Aksnes, NIFU
 

Tentativt: Nye muligheter for kobling av data (KoKo-prosjektet)?

 

 

Publisert 28. juni 2019 12:43 - Sist endret 11. sep. 2019 10:22