Bibliometriforum 27. mai

"Strategisk og ansvarlig bruk av Bibliometri"

Program

12:00-12:05 Velkommen, Eli Heldaas Seland, Høgskulen på Vestlandet
12:05-12:30 Bruk av Cristin-data i Forskningsrådets evalueringer, Jon Holm, Forskningsrådet
12:30-13:00 Betydning av bibliometri i NOKUTs vurdering av utdanningskvalitet, Stephan Hamberg, NOKUT
13:00-13:30 Publiseringsindikatoren som styringsverktøy og kunnskapsgrunnlag, Vidar Røeggen, Det nasjonale publiseringsutvalg
13:30-13:45 Pause
13:45-14:15 Erfaring med bruk og oppsett av Altmetric Explorer, Craig Aaen-Stockdale, Handelshøyskolen BI
14:15-14:45 Orientering om status for NIB og sammensetning av arbeidsgruppe for brukermedvirkning, Ivar Torgersen, Unit
14:45-15:00 Spørsmål og diskusjon

 

Påmelding

Frist for påmelding: 25. mai

Publisert 4. mai 2021 09:15 - Sist endret 4. mai 2021 09:15