Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) skal tilby norske forskningsinstitusjoner bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er benchmarking og analyse av norsk forskning sett opp mot resten av verden, samt bibliometrisk forskning.

Bibliometriforum

Forum for alle bibliometri-interesserte fra forskningssektorene i Norge med erfaringsutveksling og kompetanseheving som mål. 

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Konsortieavtaler på analyseverktøy

Konsortieavtalene gjelder tilgang til analyseverktøyene SciVal (Elsevier) og InCites (Clarivate).

Bibliometri

Bibliometri er metoder for å analysere litteratur og forfatterskap ut fra rent statistiske kriterier. De to viktigste metodene er siteringsanalyse og innholdsanalyse. Les mer på nettsidene til NIFU.