Rapporteringsstatus, 2020

Rapporten under oppdateres en gang i døgnet (kl. 00.00). Det er 1308 prosjekter som er kandidater for KBS-rapportering i år. I tillegg kommer prosjekter med 'utsatt offentlighet' som ikke vises i oversikten. Prosjekter som rapporterer om pasientinklusjon under 5, vises som '<5'.