Statistikk og rapport 2019-2020

Statistikk og rapport for kliniske behandlingsstudier 2019-2020

Last ned rapporteringsdata her


Resultatene, samt informasjon om det nasjonale systemet for måling av forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene, finnes også her:

Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale målesystem for helseforskning i helseforetakene


Tidligere statistikk med helsekategori finne du her