Rapport 2021

Årets rapportering av kliniske behandlingsstudier er gjennomført. De involverte fra norske helseforetak har fått mulighet til å kvalitetssikre innrapporterte data for sitt helseforetak. Tabellen nedenfor, samt nedlastbar Excel-fil, viser data før kvalitetssikringen og vil oppdateres med kvalitetssikrede data i løpet av juni.

Oversikt over innrapporterte data kan lastes ned her.

 


 

Innrapporterte data vises også i tabellen nedenfor – med begrensede muligheter for søk og filtrering.

Rapport og statistikk for tidligere år finnes her.