Rapport over kliniske behandlingsstudier 2020 - kvalitetssikring

Det er nylig gjennomført rapportering av antall nye pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier i 2020. For å sikre en transparent prosess, åpnes det nå for påfølgende kvalitetssikring av innrapporterte data. Tabellen nedenfor viser samtlige studier som ved årets rapportering var oppført som kandidater til kliniske behandlingsstudier. For de studiene det er rapportert for, vises innrapporterte data i de fem kolonnene lengst til høyre. Dersom du er involvert i en studie og ønsker å korrigere innrapporterte data for ditt helseforetak, kan du følge lenken for «Tilbakemeldingsskjema» nedenfor og sende inn skjemaet med korrigerte data.

Det er nå stengt for tilbakemelding på innrapporterte data. Tabellen nedenfor er ikke oppdatert etter kvalitetssikringen.

Last ned tabell i Excel

Av personvernhensyn vises innrapportering av 1-4 pasienter som <5.