Rapport over kliniske behandlingsstudier 2019

Det ble i 2020 gjennomført rapportering av kliniske behandlingsstudier som var pågående i 2019. Prosjektledere var ansvarlige for å rapportere antall nye pasienter for hver institusjon. I etterkant av rapporteringen, ble innrapporterte data gjenstand for kvalitetssikring.

Dataene i tabellen nedenfor er oppdaterte etter kvalitetssikringen, og vises kun for studier som er rapportert som kliniske behandlingsstudier, pågående i 2019.

Resultater fra årets rapportering, samt informasjon om det nasjonale systemet for måling av forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene, finnes her:

Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale målesystem for helseforskning i helseforetakene

Statistikk for 2019-rapporteringen finnes også her: KBS-statistikk, 2019

Veiledning for tabellvisningen

Det er mulighet for søk og filtrering på de ulike parameterne i rapporten ved å benytte de fem filtreringsboksene lokalisert over tabellen. Søk og filtrering kan fjernes ved å velge "(All)" i nedtrekksmenyen på parameteren det er selektert for, eventuelt ved å trykke på tilbakestillingsikonet (trakt med rødt kryss) som finnes i hver av de fem filtreringsboksene. Data kan lastes ned fra tabellen ved å trykke nedlastingsikonet lokalisert nederst i høyre hjørnet av tabellen. Datanedlasting gir også tilgang til flere parametere enn det som vises i tabellen nedenfor.