Rapport over kliniske behandlingsstudier 2017/2018

I 2019 ble det gjennomført en prøverapportering av kliniske behandlingsstudier der antall nye pasienter inkludert per helseforetak ble rapportert for hvert av årene 2017 og 2018.

De kvalitetssikrede resultatene fra prøverapporteringen er vist i tabellen nedenfor.

Veiledning for tabellvisningen

Det er mulighet for søk og filtrering på de ulike parameterne i rapporten ved å benytte de fem filtreringsboksene lokalisert over tabellen. Søk og filtrering kan fjernes ved å velge "(All)" i nedtrekksmenyen på parameteren det er selektert for, eventuelt ved å trykke på tilbakestillingsikonet (trakt med rødt kryss) som finnes i hver av de fem filtreringsboksene. Data kan lastes ned fra tabellen ved å trykke nedlastingsikonet lokalisert nederst i høyre hjørnet av tabellen. Datanedlasting gir også tilgang til flere parametere enn det som vises i tabellen nedenfor.